SIKT Konferansen

SIKT er en årlig konferanse som ble arrangert for første gang i 2013 med H.K.H. Kronprins Haakon i

spissen, i samarbeid med regionalt og lokalt næringsliv. Om lag 200 engasjerte unge mennesker fra hele landet- fra næringslivet, offentlig sektor, organisasjonsliv, kultur, idrett, media og akademia- bidrar til ulike perspektiv, gode diskusjoner og spennende ideer på felles problemstillinger.

SIKT er et unikt møtested hvor energien og optimismen som finnes i unge ledere og talent i alderen 20- 40 år får verdi. Målsettingen er å være en relevant og morsom arena for nytenking og fordomsfri diskusjon på tvers av ulike sektorer.

Tidligere års tema har vært framtidens utfordringer, innovasjon, ledelse og drivkraft– og vertskapsbyenehar vært Trondheim, Tromsø, Bergen og Ålesund. SIKT 2017 går av stabelen i Kristiansand 23.-  24.oktober. I samarbeid med blant andre Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Universitetet i Agder inviterer SIKT unge ledere og talent til et arrangement som ikke bare handler om faglig påfyll.

Det dreier seg like mye om å utløse engasjement og å bli kjent med og lære av hverandre.

Vi håper at SIKT vil utfordre, motivere og involvere!