SIKT

SIKT er en årlig konferanse initiert av H.K.H. Kronprins Haakon. Formålet er å skape et møtested for unge ledere og talent mellom 20 og 40 år. Deltakerne kommer fra ulike sektorer, og fra hele landet. På SIKT kan deltakerne lære av hverandre, teste ut ideer og diskutere felles utfordringer og muligheter i framtidens Norge.

Konferansen rommer ca 200 deltakere hvert år, og består av en blanding av nye og alumni. Deltakerne blir enten nominert av bedrift/organisasjon eller direkte utvalgt. Alle deler av sentrale sektorer er representert, og det er et stort mangfold av bakgrunner og geografisk tilhørighet.

Er du deltaker ved årets SIKT-konferanse?

2021

2019

2018

I 2018 var SIKT-konferansen i Stavanger. Temaet var endring.

2017

I 2017 var SIKT-konferansen i Kristiansand. Temaet var samspill.

2016

I 2016 var SIKT-konferansen i Ålesund. Temaet var drivkraft.

2015

I 2015 var SIKT-konferansen i Bergen. Temaet var ledelse.

2014

I 2014 var SIKT-konferansen i Tromsø. Temaet var innovasjon og entreprenørskap.

2013

I 2013 var SIKT-konferansen i Trondheim. Teamet var framtidens Norge.