SIKT

SIKT er en årlig konferanse initiert av H.K.H. Kronprins Haakon. Formålet er å skape et møtested for unge ledere og talent mellom 20 og 40 år Deltakerne kommer fra ulike sektorer, og fra hele landet. På SIKT kan deltakerne lære av hverandre, teste ut ideer og diskutere felles utfordringer og muligheter i framtidens Norge