Vi planlegger SIKT 2019!

Er du deltaker ved årets SIKT-konferanse?

Mer informasjon og egen side for deg som skal delta kommer.