Hvordan opplevde deltakerne i 2016 SIKT?

Forrige SIKT ble arrangert i Ålesund 24. – 25 oktober. Temaet for konferansen var «drivkraft», og 168 unge ledere og talent fra næringslivet, organisasjoner, kultur, idrett, offentlig sektor og akademia deltok.

67% av deltakerne svarte på evalueringsundersøkelsen som ble sendt ut i etterkant av konferansen. Her er noen resultatene fra den generelle delen av undersøkelsen:

  • 82% svarer Svært bra på spørsmålet: Hvordan vil du rangere SIKT2016 basert på ditt helhetsinntrykk?
  • 90% mener de har nytte av SIKT i jobben
  • 91% mener SIKT har gitt dem nyttige verktøy og innsikt
  • 91% anbefales at det arrangeres SIKT i 2017
  • 91% svarer at de ville deltatt på et eventuelt SIKT2017 om de fikk invitasjon

Statistikkrapporten fra evalueringen er tilgjengelig her: Evaluering SIKT2016