Programmet for konferansen vil bli publisert her så snart det er klart.