SIKT 2013

SIKT 2013 fant sted i Tronheim, 25.-26. september. Årets tema var verdiskapning. Dette handlet både om det vi produserer, men også hvordan vi forvalter de menneskelige ressursene vi har.

I 2013 var SIKT-konferansen i Trondheim. Teamet var framtidens Norge.