SIKT Alumni

SIKT Alumnis mål er å sørge for aktivitet blant deltakere på SIKT-konferansen. Aktiviteten skal, så langt det er mulig, være i SIKTs ånd, og samle et mangfold av kunnskap og erfaringer for å stimulere hoder, hjerter og hender til å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

For deg som er alumni
Har du vært med på én eller flere SIKT-konferanser, så er du med i SIKT Alumni. Det koster ingenting å være medlem, og du bestemmer selv hvor mye du ønsker å engasjere deg, og hva du vil bli med på.
Det meste av kommunikasjon til medlemmene skjer gjennom Facebookgruppen, Alumni-appen, samt per e-post, så meld deg inn og husk å sende oppdatert kontaktinformasjon til siktalumni@gmail.com dersom du skifter jobb eller får ny epostadresse.
Hilsen oss i styret


SIKT Alumni-styret 2022