SIKT Alumni


SIKT Alumnis mål er å sørge for aktivitet blant deltakere på SIKT-konferansen. Aktiviteten skal så langt det er mulig være i SIKTs ånd, og inspirere til at medlemmene bruker hode, hjerte og hender til det beste for en bærekraftig utvikling for samfunnet.

For deg som er alumni
Har du vært med på én eller flere SIKT-konferanser så er du med i SIKT Alumni. Det koster ingenting å være medlem og du bestemmer selv hvor mye du ønsker å engasjere deg og hva du vil bli med på.
Det meste av kommunikasjon til medlemmene skjer gjennom Facebookgruppen samt per epost, så meld deg inn og husk å sende oppdatert kontaktinformasjon til siktalumni@gmail.com dersom du skifter jobb eller får ny epostadresse.
Hilsen oss i styret


Bli kjent med oss i styret: