Bilder

2019

I 2019 var SIKT-konferansen i Innlandet, på Lillehammer. Teamet var verdiskapning.

SIKT 2019

2018

I 2018 var SIKT-konferansen i Stavanger. Teamet var endring. For video, klikk her!

2018

2017

I 2017 var SIKT-konferansen i Kristiansand. Teamet var samspill. For video, klikk her!

2017

2016

I 2016 var SIKT-konferansen i Ålesund. Temaet var drivkraft. For video, klikk her!

2016

2015

I 2015 var SIKT-konferansen i Bergen. Temaet var ledelse. For video, klikk her!

2015

2014

I 2014 var SIKT-konferansen i Tromsø. Temaet var innovasjon og entreprenørskap. For video, klikk her!

2014

2013

I 2013 var SIKT-konferansen i Trondheim. Temaet var framtidens Norge. For video, klikk her!

2013