SIKT 2013

Den første SIKT-konferansen ble arrangert i 2013. Stedet var Trondheim og temaet var «Fremtidens Norge». Det første programmet til SIKT inneholdt et bredt spekter av tema som skulle reflektere at SIKT skulle være en konferanse om nettopp fremtidens Norge.

I 2013 var SIKT-konferansen i Trondheim. Teamet var framtidens Norge.