Forelesere 2021

Konferansier

Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK

Lydia Gieselmann jobber som programleder og innholdsskaper i NRK Unormal, et program som via diverse plattformer snakker åpent til ungdom om kropp, identitet, sex og psyke. Før dette var hun programleder i NRK Newton, der hun i 2020 ble nominert til Gullruten i kategorien Beste programleder – nyhet, sport eller aktualitet.

Forelesere

Foto: Martin Losvik

Ida Maria Pinnerød er ordfører i Bodø (AP). Hun har vært ordfører de siste seks årene, og sittet i bystyret i 10 år. Hun er også leder i Salten regionråd, som består av 10 Salten-kommuner, vært leder og nestleder i Nordland Arbeiderparti, og satt fem år i Arbeiderpartiets landsstyre. Hun sitter i dag også i styret til Tankesmien Agenda, og Nord-Norges Europakontor. Pinnerød er utdannet master i språk ved Universitetet i Tromsø, og har 10 års erfaring fra UH-sektoren før hun ble folkevalgt på fulltid. Hun er gift og har tre barn, og på fritida står friluftsliv øverst på lista. Hun er opptatt av landsdelens muligheter, og brenner for et levende Nord-Norge og samarbeid på tvers av landegrenser. Hun var blant de ordførerne som dannet Arctic Mayors Forum (AMF) i Alaska i 2017, og som ordfører ledet hun også arbeidet fra Bodøs side da byen ble valgt som Europeisk kulturhovedstad 2024.

Bjørn H. Samset er fysiker, klimaforsker og fagformidler. Han jobber ved CICERO Senter for klimaforskning, og har ledet arbeidet med et av kapitlene i den ferske rapporten fra FNs klimapanel. Nylig ga han ut boken «2070. Alt du lurer på om klimakrisen, og hvordan vi kan komme oss forbi den.» Samset har vært en aktiv del av den norske klimadebatten i en rekke år.

Amy Mir, også kalt Ekspedisjonsjenta på Facebook og Instagram. Født og oppvokst i Stavanger, men med pakistanske røtter. Utdannet tømrer og petroleumstekniker. Turleder og kursholder i Den Norske Turistforeningen. Jobber som HMS-rådgiver på Rosenberg. Amy er kjent fra TV-serien Familiekokkene og programmet Festen etter fasten. Elsker hårete mål!

Tiril Skarstein er mediesjef i Flyktninghjelpen, jobber for å skape oppmerksomhet rundt verdens mest glemte fluktkriser, og for å styrke flyktningers rettigheter. Hun brenner for god kommunikasjon og debatt om bistand og utviklingspolitikk.

Hanne Solheim Hansen har vært rektor ved Nord universitet siden 2019, og har hatt ulike lederstillinger i akademia de siste 12 årene. Hun har bekledd alle nivå innen faglig ledelse som studieleder, dekan, prorektor og nå rektor. Hun har sin grunnutdanning cand. agric. i husdyrernæring fra 1988, og tok sin Ph.D. i husdyrernæring med forskningsarbeid innen omsetning av radioaktivt cesium i husdyr. Hun jobbet deretter som forsker ved NMBU frem til 1995. Hun var førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (Nord universitet) fra 1995 til 2007. Hun har også erfaring som gjesteforsker ved University of Maryland, og som seniorrådgiver ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Alexander Harald Sandtorv
Alexander er førsteamanuensis i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo, spaltist, forfatter, podcaster og formidler. Han tror at vitenskap kan redde verden.

Sofie Nordvik
Sofie er ein klimaaktivist som lenge har følgt klimatoppmøtene i FN, som demonstrerar mot fjorddeponi frå gruvedrift, og som til dagleg lever av overskotsmat frå søppelkonteinarar. Ho meiner vi kan skape eit betre samfunn gjennom måten vi vel å løyse klima- og naturkrisa på, men det krevjar at unge både blir lytta til og teken på alvor.

Marc le Menestrel: Affiliate Professor of Decision Sciences, INSEAD

Marc teaches and coaches business students, senior executives, and board directors on the exercise of wise power in decision-making, governance, sustainability, and ethics. His thinking and pedagogical approaches have inspired leaders, organizations, and directors in search of both performance and meaning.

As a decision scientist, Marc’s research is focused on the theory of choice; the confluence of rational thinking and ethical values in decision making, and the use of mathematical theories to articulate the subjectivity of human behaviour.

As a former professional rock climber, Marc has travelled extensively, opening and repeating some of the most renowned and hardest climbing routes in the world. He chairs the Ethics Commission of the International Federation of Sport Climbing.

Marc Le Menestrel holds a Ph.D. in Decision Sciences from INSEAD. He has a graduate degree in Business from the Paris Graduate Management School and an undergraduate degree in Mathematics and Physics from University Paris VI.

Kjersti Thorbjørnsrud er statsviter med en Ph.D. i medievitenskap. Hun forsker på spørsmål knyttet til ytringsfrihet, politisk kommunikasjon, offentlig debatt og medieinnflytelse, på Institutt for samfunnsforskning. Thorbjørnsrud har særlig fokusert på hvilke grenser som regulerer den offentlige samtalen i ulike medier og ulike fora, og hvordan disse normene begrunnes og endrer seg i et nytt medielandskap. Hun leder for tiden Fritt ords Monitorprosjekt om status for ytringsfriheten i Norge.

Marjan Nadim er Ph.D. i sosiolog fra UiO og forsker på temaer som hatefulle ytringer, ytringsfrihet, og etnisk- og kjønnslikestilling i arbeidslivet, på Institutt for samfunnsforskning. Nadim er redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning. Hun har vært medlem av den norske UNESCO-kommisjonen (2013-2020), og var også medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som avga to offentlige utredninger: NOU 2011:18 Struktur for likestilling og NOU 2012:15 Politikk for likestilling. Nadim har mastergrad i sosialpsykologi fra London School of Economics (LSE) og hun er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning og NORDICORE.

Ann Catharina Lango
Leder av Ovddos, omstillingsprogrammet i Kautokeino. Ovddos er et samisk ord for fremover, og vi jobber nettopp med samfunns- og næringsutvikling fremover. Utover det er jeg reindriftssame, utdannet siviløkonom, og er spesielt opptatt av innovasjon og utvikling av samiske næringer og områder.

Eivind Fjeldstad
Jeg er en glad helgelending som til daglig jobber med å skape muligheter, mer handel og bedre samarbeid mellom norsk og afrikansk næringsliv i NABA, som jeg etablerte i 2011. Jeg er medgründer i SeilNorge som skaper opplevelser langs kysten av Nord-Norge. Jeg er pappa til Storm og Mikkel, gift med Sigrun og bor i Oslo.

Eirik Kristoffersen er født i Narvik 3. april 1969.

Kristoffersen gikk befalsskolen for ingeniørvåpenet i 1989. Etter fullført befalsskole, var hans første stilling som lagfører i Ingeniørbataljonen i Brigade Nord. Han gikk ut fra Krigsskolen i 1995, og har senere gjennomført både United States Marine Corps Command and Staff College (2008-2009) og United States Army War College (2014-2015).

I 2000 begynte han å jobbe i Forsvarets Spesialkommando, hvor han har arbeidet det meste av sin karriere, på alle nivåer i organisasjonen. Han avsluttet som nestkommanderende for Forsvarets spesialstyrker fra 2014 til 2017. Han satt som J5/7/9 ved Forsvarets Operative Hovedkvarter i 2017. Før han tiltrådde som Forsvarssjef var han både Sjef for Heimevernet (2017-2019) og Sjef Hæren (2019-2020).

General Kristoffersens første internasjonale deployering var United Nations Interim Forces Lebanon (UNIFIL) i 1991. Han har flere deployeringer til Afghanistan. Han har blant annet hatt en nøkkelrolle i etableringen av mentoreringsprogrammet for de afghanske sikkerhetsstyrkene, og tjenestegjort i International Security Assistance Force (ISAF) og Operation Enduring Freedom.

Han ble i 2011 dekorert med krigskorset med sverd for sin innsats i Afghanistan. Dette er den høyest rangerte forsvarsmedaljen i Norge.

General Eirik Kristoffersen overtok som Forsvarssjef 17. august 2020. Han er den fremste militære rådgiveren til den norske regjeringen.

Han er gift med Linn Therece, og har fire barn.

Tone Wille har vært ansatt i Posten Norge AS siden august 2006, og ble utnevnt til konsernsjef i 2016. Hun startet som direktør økonomi og virksomhetsstyring i divisjon Post og hadde denne stillingen til 2012. Fra 2012 til 2016 hadde hun stillingen som konserndirektør/CFO. Hun har tidligere hatt ledende stillinger i Norfund, Elkem ASA, GE Energy (Norway) AS og i Kværner-konsernet. Hun har omfattende styreerfaring fra en rekke selskaper. Hun er nå styremedlem i Fjordkraft ASA og i Arbeidsgiverforeningen Spekter samt i Skift – “Næringslivets klimaledere”. Wille er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Jonas Andersen Sayed
Jeg heter Jonas og har de siste to årene vært ordfører i Sokndal kommune helt sør i Rogaland. Ikke gjort så veldig mye før det, men har en periode i kommunestyret bak meg, samt diverse verv i KrF og KrFU. Halvstudert statsviter som fortsatt lurer på hva jeg skal bli når jeg blir stor.

Nancy Herz
Nancy Herz (f. 1996) er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, for Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Hun er norsk-libaneser oppvokst i Haugesund, og har tidligere skrevet bøkene Skamløs og Skal du ikke gifte deg snart? om skam, ære og negativ sosial kontroll, og laget TV-serien Skamløs. Hun ledet i 2020 til 2021 Ungdommens Ytringsfrihetsråd.

Sofie Høgestøl
Jeg er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor jeg forsker og underviser i juss. Jeg er også vararepresentant for Venstre på Stortinget.

Elin Ågedal Sandnes
Jeg leder konsernstrategi i DNB. Det beste med jobben er at jeg hele tiden lærer noe nytt – fra teknologi til regulering og alt mellom, at jeg er tett på økonomien i Norge, og ikke minst får være med å forme fremtidens bank. Før DNB var jeg partner i McKinsey og jobbet også mye med strategi. Utenom jobb elsker jeg å seile, reise og lese bøker.

Henrik Sand Dagfinrud
Utdannet fra Norges Musikkhøgskole, og har jobbet drøyt ti år som frilans yrkessanger. Har på oppdrag fra Bodø kommune ledet programutvikling for EU-søknaden ARCTICulation, og fra 2020 gått inn i stillingen som programsjef for samfunnsutviklingsprosjektet Bodø2024, europeisk kulturhovedstad i Bodø og Nordland i 2024.

Eirik Bøyum Ulvund
28 år. Oppvaksen på Voss. Eg er adjunkt ved Ny Krohnborg Skole i Bergen kommune, ein fleirkulturell skule i eit område med levekårutfordringar. Er kontaktlærar for 8.trinn på skulen, og underviser i matematikk, naturfag, kroppsøving, utdanningsval og friluftsliv. Etter skuletid har eg leia ei ungdomsgruppe i «FLYT»-prosjektet, eit prosjekt i regi av Kronprinsparets Fond.

Kadafi Zaman har vært nyhetsjournalist i 20 år. Han har dekket alt fra alvorlig kriminalitet i Norge til kriser og konflikter i utlandet. TV 2-reporteren ga nylig ut den kritikerroste boka Den norske drømmen.